Diametrical change

0 Shares
0
0
0
*Scroll down to read in English*

Hej, hej !

 Muszę przyznać, że czuję się ostatnio o wiele lepiej niż zawsze. Po miesiącu uczęszczania na siłownię, czuję, że to coś co naprawdę lubię i mogę wręcz powiedzieć, że prawie się od tego uzależniłam. Dni mijają mi szybciej, ale to zapewne wina tej pogody i tego, że coraz wcześniej robi się ciemno. Jestem tutaj już ponad trzy i pół miesiąca, i zauważam diametralną zmianę w samej sobie. Odkrywam i próbuję nowych rzeczy, poznaję ludzi z całego świata. Coś niesamowitego. I choć strasznie tęsknię za swoją rodziną, to jestem niezwykle zadowolona z tego powodu, że postanowiłam tutaj przyjechać. Stałam się zdecydowanie odważniejsza i pewniejsza siebie, a również mój stosunek do wielu rzeczy się zmienił na lepsze. Myślę, że czasami po prostu trzeba uciec od ludzi, którzy sprawiają, że czujemy się źle, zmienić miejsce swojego pobytu, doświadczyć czegoś nowego, żeby zrozumieć, że życie jest naprawdę piękne a my wszyscy jesteśmy coś warci. 
_______________
Hey, hey ! 
I have to admit, that lately I feel better than always. After one month attending the gym, I feel, it’s something what I really like and I can say, that I almost addicted to this ! Days go by faster and faster, but it’s probably because of this weather and this, that it gets dark earlier. I have been here almost three and half months and I see diametrical change in myself. I explore and try new things, meet people from all over the world. Something amazing. And although I miss my family so much, I’m very satisfied that I decided to come here. I have become bolder and more confident, also my attitude to many things changed for better. I think, sometimes we just have to run away from people, who make us feel bad, change our whereabouts, experience something new to understand that life is really beautiful and all we are worth something. 

blouse: NEW LOOK, shoes: CCC
0 Shares
0 comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like